Skip links

Study trip adult education Germany

 

Chương trình có sự tham gia của các thành viên đến từ các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đến từ Ấn Độ, Campuchia, Lào, Việt Nam và Ethiopia.

Chuyến học tập thiết kế cho đoàn đến tìm hiểu hệ thống giáo dục người lớn của Đức ở ba cấp độ: liên bang, bang, và các trung tâm giáo dục người lớn ở các địa phương.

Ngoài ra đoàn cũng được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của một số thành phố của Đức nơi có trụ sở của các cơ quan đoàn đến làm việc.

Chuyến Tham quan học tập này đã giúp đoàn hiểu rõ hơn về hệ thống giáo dục (khá phức tạp) của Đức đặc biệt là các chương trình về giáo dục người lớn, giáo dục nghề, giáo dục thường xuyên. Đây cũng là cơ hội xây dựng kết nối về học tập suốt đời với một số tổ chức cho trung tâm SEAMEO CELLL.

 

Most viewed news

Other post

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s