Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Trung tâm SEAMEO CELLL – Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Share

 

 

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Họ tên: SEAMEO CELLL
Địa chỉ: 33C Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG TIN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức được chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo
Địa chỉ: 39 – 41 (Phòng 302, Tầng 3) Lê Thạch, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0862 707176 – Fax:
File đính kèm: SEAMEOCELLL_TB_luachontochucdaugia.pdf

 

Related Posts