Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

DVV Quốc tế và SEAMEO CELLL ra mắt Chương trình đào tạo mới dành cho Quản lý các Trung tâm Giáo dục Người lớn

Share

 

Vào ngày 6 và ngày 10 tháng 5 năm 2022, DVV International (Viện Hợp tác Quốc tế của Deutscher Volkshochschul-Verband e.V., Hiệp hội Giáo dục Người lớn Đức) và SEAMEO CELLL đã tiến hành hai buổi ra mắt toàn cầu chương trình đào tạo mới dành cho các nhà quản lý của các trung tâm giáo dục dành cho người lớn mang tên Curriculum ManagerALE . Giáo trình này được phát triển bởi nhóm tác giả của SEAMEO CELLL bao gồm Khâu Hữu Phước, Giám đốc Nghiên cứu và Đào tạo của Trung tâm Học tập Suốt đời Khu vực SEAMEO; Walter Baeten, Chuyên gia tư vấn về Giáo dục Đại học và Người lớn, nguyên Giám đốc và Chuyên gia đào tạo của SENAEDIN vzw, Bỉ; và Tống Liên Anh, chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với sự cố vấn chuyên môn của Tiến sĩ Johann Heilmann, Giám đốc DVV Khu vực Đông Nam Á.

Quản lý chương trình giảng dạy dựa trên ba cơ sở: khái niệm năng lực của OECD, Khái niệm Giaos dục Người lớn Malcolm Knowles liên quan đến các nguyên tắc tham gia, và phác thảo của các chương trình đã thí điểm ở Campuchia và CHDCND Lào. Cùng với Chương trình giảng dạy GlobALE ​​để phát triển năng lực nhân viên AEC, và Chương trình giảng dạy để nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm đã được phát triển trước đây, điều này sẽ tạo thành cơ sở vững chắc cho việc chuyên nghiệp hóa nhân sự giáo dục người lớn. DVV International sẽ bắt đầu sử dụng Chương trình giảng dạy MangerALE trong các dự án của mình trên toàn cầu vào năm 2023.

Năm 2022 được đánh dấu với lần thứ bảy tổ chức CONFINTEA (Hội nghị Quốc tế về Giáo dục Người lớn). Sự kiện quan trọng này diễn ra 12-13 năm một lần và dự kiến ​​sẽ có sự tham gia của các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách từ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc và vùng lãnh thổ sẽ xem xét bối cảnh phát triển của ALE trên toàn cầu, và đề xuất một kế hoạch hành động có mục đích thúc đẩy ALE tiến một cách có chiến lược và vững chắc, mang lại lợi ích cho người học người lớn trên toàn thế giới. Chương trình giảng dạy dành cho người quản lý các trung tâm giáo dục người lớn sẽ là một phần của nỗ lực lâu dài này.

Related Posts