Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SEAMEO CELLL tham gia hội thảo về nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập và bình đẳng ở Đông Nam Á

Share

 

Vào ngày 12, 13 tháng 5 năm 2022, SEAMEO RETRAC đã tổ chức hội thảo khu vực “Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập và bình đẳng ở Đông Nam Á thông qua sự lãnh đạo và quản lý giáo dục đổi mới” tại Trung tâm. Tham gia sự kiện có Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế, các trường đại học, Ban Thư ký SEAMEO và các trung tâm. Hội thảo nhằm tiếp thu kiến ​​thức, kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm từ các quốc gia.

Ảnh nhóm

Tiến sĩ Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc SEAMEO RETRAC, chào mừng các đại biểu tham dự hội thảo. Bà khẳng định rằng giáo dục chất lượng hòa nhập và bình đẳng vẫn còn khó nắm bắt, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, do đó cần nỗ lực mạnh mẽ hơn từ các chính phủ.

Ông Khâu Hữu Phước chia sẻ về khái niệm bao trùm và công bằng trong giáo dục

Ông Khâu Hữu Phước, Giám đốc Nghiên cứu và Đào tạo của SEAMEO CELLL, chia sẻ suy nghĩ của mình về khái niệm hòa nhập và bình đẳng thường được thực hiện trong lĩnh vực giáo dục, và Việt Nam đã tiến bộ như thế nào trong những khía cạnh này thông qua ví dụ về tỉnh Hà Giang. Ông nhấn mạnh góc nhìn còn hạn chế về giáo dục hòa nhập đã được triển khai rộng rãi trong khu vực và sự cần thiết của việc có một cái nhìn toàn diện hơn.

Hội thảo kết thúc với các khuyến nghị về việc cải thiện năng lực lãnh đạo và quản lý đổi mới trong giáo dục vì một nền giáo dục hòa nhập và bình đẳng trong khu vực.

Hội thảo này là một trong nhiều chương trình hợp tác giữa các trung tâm do SEAMEO thực hiện dưới sự khởi xướng và hỗ trợ của Ban Thư ký SEAMEO, nhằm kết hợp các nguồn lực thông qua hợp tác giữa các trung tâm từ năm 2015.

Related Posts