Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương trình tập huấn “Phát triển khả năng lãnh đạo cơ bản” (BLDC 2015)

Share

Từ ngày 17-22/11/2015 Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) đăng cai tổ chức  Chương trình tập huấn thường niên “Phát triển khả năng lãnh đạo cơ bản” (BLDC) của Hiệp hội Giáo dục Cơ bản và Giáo dục cho Người lớn Châu  Á – Thái Bình Dương (ASPBAE).  Đây là chương trình trong cam kết dài hạn của ASPBAE về phát triển giáo dục cho mọi người và học tập suốt đời  nhằm xây dựng và mở rộng đội ngũ lãnh đạo trong khu vực, cam kết gia tăng quyền được học của mọi người, và thúc đẩy nhu cầu học tập đặc biệt là lợi ích học tập của các nhóm khó khăn.

Chương trình nhằm mục đích góp phần hướng tới:

 • Nâng cao hiệu quả và năng lực của ASPBAE và hoạt động giáo dục trong khu vực.
 • Củng cố mạng lưới giáo dục dành cho người lớn.
 • Đảm bảo chuyển giao khả năng lãnh đạo trong hiệp hội Giáo dục Cơ bản và Giáo dục cho Người lớn Châu Á – Thái + Bình Dương (ASPBAE).

Chương trình BLDC 2015 có sự tham gia của 34 học viên đến từ 19 quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Các học viên được tìm hiểu về:

 • Khái niệm chung về các nguyên tắc giáo dục cho người lớn;
 • Các quan điểm về học tập suốt đời;
 • Bối cảnh của Châu Âu về giáo dục người lớn và học tập suốt đời;
 • Tương lai của giáo dục;
 • Bình đẳng giới và giáo dục;
 • Vận động chính sách cho giáo dục;
 • Tìm hiểu về giáo dục thường xuyên và học tập cộng đồng ở Việt Nam;
 • Kinh phí hoạt động: kinh nghiệm của DVV International;
 • Chia sẻ kinh nghiệm giữa các học viên.
Related Posts