Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hội nghị Giám đốc các Trung tâm SEAMEO thường niên 2015

Share

Hội nghị Giám đốc các Trung tâm SEAMEO thường niên (CDM) năm 2015 đã diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2015 tại Sukhumvit S31 Hotel, Bangkok, Thái Lan. Hơn 80 đại biểu tham dự cuộc họp đại diện cho 21 Trung tâm SEAMEO / Network và Ban Thư ký SEAMEO cùng 03 thành viên liên kết của SEAMEO và 10 tổ chức đối tác.

Trong khuôn khổ hội nghị thường niên, một phiên họp đặc biệt dành cho Giám đốc các Trung tâm SEAMEO / Networks đã được triệu tập vào ngày 08 Tháng 6 năm 2015, tập trung vào các chương trình hợp tác liên trung tâm, được nối tiếp bằng phiên khai mạc và phiên chính với các báo cáo chuyên đề từ Ban Thư ký và các Trung tâm  SEAMEO / Network. Cuộc họp kết thúc sau phiên Networking, nơi các thành viên liên kết và 10 đối tác đã trình bày đề xuất về các lĩnh vực tiềm năng hợp tác với Trung tâm SEAMEO / Network cũng như cập nhật tiến độ về các chương trình / dự án / sáng kiến ​​đang thực hiện.

Ngay sau CDM là cuộc họp đánh giá giữa kỳ Kế hoạch Chiến lược của SEAMEO, được tổ chức tại Anantara Bangkok Riverside Resort and Spa vào ngày 10 tháng sáu năm 2015. Cuộc họp này nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong thời gian vừa qua (2011-2015) cùng những thách thức mà SEAMEO phải đối mặt; xác định các cơ hội, chương trình giáo dục, mục tiêu phát triển quốc tế và các vấn đề chiến lược tác động đến việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược của SEAMEO trong thời gian tới và xây dựng một lộ trình chiến lược để đạt được các mục tiêu của Kế hoạch Golden SEAMEO vào năm 2020.

Related Posts