Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Trang web của SEAMEO CELLL sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 01/01/2014

Share

Sau thời gian chuẩn bị hạ tầng-kỹ thuật và thông tin-tư liệu, SEAMEO CELLL đã thành lập bộ phận xây dựng trang web của trung tâm và tích cực làm việc để đưa trang web vào hoạt động từ tháng 1/2014. Dự kiến trong giai đoạn trước mắt, website của SEAMEO CELLL sẽ bao gồm các tab thông tin chủ yếu (bằng tiếng Việt và tiếng Anh): Trang nhà (Home); thông tin về trung tâm ( About us) ; Tài nguyên tham khảo về HTSĐ (Resources) và trang liên kết (Linkages). Trong quá trình hoạt động tiếp theo, Trung tâm sẽ sớm bổ sung các tab thông tin theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn.

Related Posts