Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hội thảo Quốc gia “ Xây dựng xã hội học tập: Từ Tầm nhìn đến Hành động”

Share

Trong 2 ngày 17-18/12, Hội thảo quốc gia “Xây dựng xã hội học tập: Từ tầm nhìn đến hành động” đã được tổ chức tại Hà Nội. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia xây dựng xã hội học tập (XDXHHT) và các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia XDXHHT cùng đại diện các cơ quan Liên Hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, văn phòng UNESCO Hà Nội và Viện Nghiên cứu về HTSĐ của UNESCO đã tham dự và phát biểu tại hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo đã chia sẻ, thảo luận và trao đổi những kinh nghiệm liên quan đến việc XDXHHT, giúp mở rộng tầm nhìn và cung cấp thông tin giúp Việt Nam xây dựng kế hoạch hành động quốc

Related Posts