Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 48

Share

Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 48 (SEAMEC 48) diễn ra từ ngày 6-8/5/2015 tại Pattaya, Thái Lan.

Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu bao gồm Bộ trưởng giáo dục của các nước  thành viên SEAMEO, đoàn đại biểu của các tổ chức và các quốc gia liên kết, Ban thư ký SEAMEO, các giám đốc trung tâm khu vực của SEAMEO và các khách mời khác.

Hội nghị SEAMEC 48 là diễn đàn để các Bộ trưởng thảo luận những vấn đề quan tâm của khu vực; các quan điểm, chiến lược phát triển giáo dục của các quốc gia và khu vực; về nỗ lực chung của các thành viên SEAMEO trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN năm 2015 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo; cập nhật tình hình triển khai dự án SEAMEO College; cập nhật việc triển khai các khuyến nghị được đưa ra trong diễn đàn Đối thoại Chiến lược của các Bộ trưởng Giáo dục năm 2014 tại Lào trong đó nhấn mạnh đến các lĩnh vực ưu tiên phát triển giáo dục ASEAN sau năm 2015; cập nhật thông tin về các hoạt động cấp khu vực để kỷ niệm 50 năm thành lập SEAMEO; lịch trình dự kiến của Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 49…

Tại Hội nghị SEAMEC 48, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan – đã được nhất trí bầu làm Chủ tịch Hội đồng SEAMEO 48 và Chủ tọa Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 48.

Theo nguyên tắc luân phiên và nghi thức, Hội nghị Hội đồng SEAMEO tiếp theo, SEAMEC 49 sẽ được tổ chức tại Indonesia vào năm 2017.

Related Posts