Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Share

  1. Tổ chức tập huấn Ứng dụng công nghệ thông tin cho bài giảng hiệu quả: Tập huấn dành cho giáo viên và lãnh đạo các TTHTCĐ đến từ 8 tỉnh, thành trong khu vực phía Nam, Việt Nam. Đây là một hoạt động nối tiếp trong chuỗi tập huấn nâng cao năng lực cán bộ TTHTCĐ, bắt đầu bằng hội thảo KOMINKAN – Mô hình TTHTCĐ thành công của Nhật và bài học kinh nghiệm năm 2014.
  2. Tổ chức tập huấn Hoạt động gây quỹ và viết bản đề xuất tài trợ cho dự án do SEAMEO CELLL tổ chức 26 học viên đến từ nhiều loại hình tổ chức khác nhau như Sở GDĐT, các trường Đại học, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục, tổ chức phi chính phủ, công ty tư nhân. 
  3. Tổ chức Hội nghị HTSĐ và Khả năng chống chịu trong Kiểm soát thảm họa.
  4. Thực hiện nghiên cứu “Kominkan – mô hình trung tâm học tập cộng đồng của Nhật”