Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Share

 

  1. Ra mắt Chương trình đào tạo mới dành cho Quản lý các Trung tâm Giáo dục Người lớn.
  2. Tập huấn khu vực Đông Nam Á: “Nguyên tắc và Phương pháp chính trong giảng dạy trực tuyến cho người lớn”, với sự tham gia của diễn giả từ Thái Lan; người tham dự từ các quốc gia Đông Nam Á, tháng 6/2022.
  3. Hội thảo quốc tế: “Xã hội học tập, vai trò thúc đẩy học tập suốt đời và thực trạng phát triển ở Đông Nam Á”, với sự tham gia của diễn giả từ các tổ chức quốc tế; người tham dự từ các quốc gia Đông Nam Á, tháng 6/2022.