Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lễ ký kết giữa Trung tâm SEAMEO CELLL với Công ty REAP-Hevobooks và Công ty ITEP

Vào chiều ngày 29/6, SEAMEO CELLL cùng với Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng và Thực nghiệm Công nghệ REAP (REAP-Hevobooks) và Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục ITEP đã tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển việc Dạy, Học, Thi và Cấp Chứng chỉ tiếng chương trình tiếng Anh “Chuẩn Đào tạo và Khảo thí tiếng Anh Cambridge Linguaskill”.

Read More
  • 1
  • 2