Generic selectors
Tìm từ chính xác
Tìm tiêu đề
Tìm nội dung
Post Type Selectors

Lễ Ký kết Thoả thuận Hợp tác Giữa Trung tâm SEAMEO CELLL, Công ty VN247. REAP-Hevobooks với Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng – Phát triển chất lượng giáo dục, hội nhập quốc tế.

    Ngày 06 tháng 9 năm 2022, Lãnh đạo Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) cùng Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Nghiên cứu ứng dụng và Thực nghiệm công nghệ REAP (VN247. REAP-Hevobooks) đã đến thăm, làm việc và ký kết Thỏa […]

Read More