Hội thảo Tập Huấn Quốc Tế tháng 06/2022 – SEAMEO CELLL đánh dấu 10 năm phát triển

  Vào ngày 23-24 và 28-29 tháng 6 năm 2022, SEAMEO CELLL đã đánh dấu cột mốc 10 năm phát triển bằng hai sự kiện quốc tế: đợt tập huấn về “Nguyên tắc và phương pháp chính trong giảng dạy trực tuyến cho người lớn” và hội thảo về “Xã hội học tập: Vai trò […]

Read More