Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SEAMEO CELLL Tổ chức Hội thảo Quốc tế trực tiếp đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19

    Vào ngày 25 tháng 10 năm 2022, SEAMEO CELLL phối hợp với DVV International tổ chức hội thảo “Giáo dục Người lớn ở Việt Nam và các định hướng cho khu vực Đông Nam Á theo khuyến nghị của Hội nghị quốc tế về Giáo dục Người lớn (CONFINTEA) lần VII.” Sự kiện […]

Read More

SEAMEO CELLL với Trường Đại học Đà Lạt – Hợp tác phát triển Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill

  Vào chiều ngày 28/9/2022, Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) đã đến thăm, làm việc và ký kết Thỏa thuận Hợp tác với Trường Đại học Đà Lạt. Trường Đại học Đà Lạt với 45 năm đổi mới và phát triển, Trường Đại học […]

Read More