Generic selectors
Tìm từ chính xác
Tìm tiêu đề
Tìm nội dung
Post Type Selectors

s-icon

Tin tức mới nhất

SEAMEO CELLL với Trường Đại học Đà Lạt – Hợp tác phát triển Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill

  Vào chiều ngày 28/9/2022, Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) đã đến thăm, làm việc và ký kết Thỏa thuận Hợp tác với Trường Đại học Đà Lạt. Trường Đại học Đà Lạt với 45 năm đổi mới và phát triển, Trường Đại học […]

2nd SEAMEO YOUTH ACTION (SEAYA) CONTEST ON VUCA WORLD

    To celebrate the 57th Anniversary of SEAMEO, we would like to hear from our Southeast Asian Youth aged 15-23 years old. “How will our youth thrive in a VUCA World?” VUCA stands for Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity Share your thoughts, ideas, and solutions through 3 to 5-minute video clip of VLOG or STORYTELLING or SONG & DANCE You […]

Hợp tác Phát triển chất lượng giáo dục, hội nhập quốc tế Giữa SEAMEO CELLL – VN247.REAP-Hevobooks – Trường Đại học Huế

    Vào chiều ngày 07/9/2022, Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) cùng Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Nghiên cứu ứng dụng và Thực nghiệm công nghệ REAP (VN247. REAP-Hevobooks) đã đến thăm, làm việc và ký kết Thỏa thuận Hợp tác với […]

Hợp tác Hội nhập quốc tế – Nâng cao Chất lượng giáo dục giữa Trung tâm SEAMEO CELLL, Công ty VN247.REAP-Hevobooks với Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

    Vào sáng ngày 07/9/2022, Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) cùng Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Nghiên cứu ứng dụng và Thực nghiệm công nghệ REAP (VN247. REAP-Hevobooks) đã đến thăm, làm việc và ký kết Thỏa thuận Hợp tác với […]

Lễ Ký kết Thoả thuận Hợp tác Giữa Trung tâm SEAMEO CELLL, Công ty VN247. REAP-Hevobooks với Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng – Phát triển chất lượng giáo dục, hội nhập quốc tế.

    Ngày 06 tháng 9 năm 2022, Lãnh đạo Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) cùng Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Nghiên cứu ứng dụng và Thực nghiệm công nghệ REAP (VN247. REAP-Hevobooks) đã đến thăm, làm việc và ký kết Thỏa […]
s-icon

Tư vấn miễn phí

    s-icon

    Ấn phẩm mới nhất

    s-icon

    Đối tác của SEAMEO CELLL