Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SEAMEO CELLL với Trường Đại học Đà Lạt – Hợp tác phát triển Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill

Share

 

Vào chiều ngày 28/9/2022, Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) đã đến thăm, làm việc và ký kết Thỏa thuận Hợp tác với Trường Đại học Đà Lạt.

Trường Đại học Đà Lạt với 45 năm đổi mới và phát triển, Trường Đại học Đà Lạt ngày nay là một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực; và đã khẳng định vị thế vững chắc là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng có chất lượng và uy tín cao ở khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của quốc gia.

Toàn cảnh Trường Đại học Đà Lạt
Hai bên trao đổi và làm việc
Các nội dung ký kết hợp tác gồm: Tổ chức giao lưu, hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên và hội thảo quốc tế với các nước trong khu vực Đông Nam Á, ASEAN và các nước trên thế giới; tập huấn, đào tạo đội ngũ giảng viên, sinh viên đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và cho khu vực ASEAN; tổ chức triển khai Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill (gọi tắt Chương trình); phát triển Trung tâm Khảo thí ngoại ngữ đặt tại Trường Đại học Đà Lạt để triển khai tốt và hiệu quả việc dạy, học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; hợp tác tư vấn giáo dục, hướng nghiệp, cung ứng nguồn nhân lực cho các tổ chức có nhu cầu…
Hai bên ký kết thoả thuận hợp tác TS. Lê Thị Mỹ Hà (Giám đốc Trung tâm SEAMEO CELLL), PGS. Nguyễn Tất Thắng (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt) – Ký kết hợp tác
Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill là một giải pháp tổng thể cho việc dạy học, kiểm tra đánh giá hàng ngày tiếng Anh trên lớp, ôn luyện và thi cấp chứng chỉ bài thi Linguaskill quốc tế và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận theo khung năng lực 6 bậc Châu Âu. 
Nhằm tổ chức triển khai tốt Chương trình, thời gian tới, Trường Đại học Đà Lạt và Trung tâm SEAMEO CELLL ký kết hợp tác triển khai với Công ty VN247.REAP-Hevobooks-đại diện ủy quyền của Cambridge về Chương trình. Công ty VN247.REAP-Hevobooks sẽ cung cấp toàn bộ nguồn tài nguyên, hỗ trợ các điều kiện để nhà trường tổ chức triển khai đào tạo và khảo thí thành công chương trình tiếng Anh này tại Trường Đại học Đà Lạt
Related Posts