Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Học viện Quản lý Giáo dục & Trung tâm SEAMEO CELLL Trao đổi và kết hợp

Share

 

Buổi chiều ngày 16/7/2022, Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm SEAMEO CELLL và Học viện Quản lý Giáo dục nhằm phát triển Dự án “Cải tiến chất lượng dạy và học tiếng Anh nhằm nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn đầu ra thông qua việc áp dụng các khóa học theo hình thức kết hợp (Chuẩn Đào tạo và Khảo thí tiếng Anh Cambridge Linguaskill)” đã diễn ra tại Học viện Quản lý Giáo dục.

Học viện Quản lý Giáo dục được thành lập vào năm 2006 là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện Quản lý Giáo dục có chức năng đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục; nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục; ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan QLGD nhằm đáp ứng những yêu cầu của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước. Học viện Quản lý Giáo dục có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng trình độ đại học và thạc sĩ quản lý giáo dục cũng như đào tạo ngắn hạn, nghiên cứu và ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, hỗ trợ và liên kết chuyên môn với các đơn vị trong hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quản lý giáo dục, và phát triển hợp tác quốc tế.

Lê Thị Mỹ Hà (Giám đốc Trung tâm SEAMEO CELLL) cùng GS.TS. Phạm Quang Trung (Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục) ký kết hợp tác

Dự án này được Trung tâm SEAMEO CELLL và Học viện Quản lý Giáo dục trao đổi nhằm phát triển việc Dạy, Học, Thi và Cấp Chứng chỉ tiếng chương trình tiếng Anh “Chuẩn Đào tạo và Khảo thí tiếng Anh Cambridge Linguaskill”, đồng thời mở điểm khảo thí ủy quyền cho bài thi Linguaskill của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge. Bài thi Linguaskill được Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge ra mắt vào tháng 9/2020 và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận cho việc tuyển sinh và đào tạo trình giáo dục Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Bàithi Linguaskill là sự kết hợp hoàn hảo giữa bài thi đánh giá tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc của riêng Việt Nam với những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEIC.

Ngoài ra, nhằm giúp học sinh tiến bộ và đạt được kết quả thi năng lực tiếng Anh mong muốn theo khung 6 bậc của bài thi Linguaskill, Cambridge cũng cho ra đời bộ sách Cambridge English Empower với chương trình học phù hợp với từng trình độ theo khung 6 bậc và học liệu trực tuyến phong phú.

Thông qua sự hợp tác này, Trung tâm SEAMEO CELLL hy vọng có thể đồng hành cùng Học viện Quản lý Giáo dục giải quyết được những khúc mắc về việc lựa chọn giữa việc học, thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh hiện nay, đồng thời giúp trình độ tiếng Anh của các em học sinh, sinh viên ngày càng tiến bộ, đáp ứng nhu cầu xã hội theo xu hướng hội nhập quốc tế.

Related Posts