Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Thông cáo Báo chí – Họp Giám đốc Trung tâm SEAMEO năm 2021: Hình dung lại tương lai

Share

 

Để giải quyết những thách thức của đại dịch COVID-19 vào năm 2021, Cuộc họp thường niên Giám đốc Trung tâm SEAMEO (CDM) 2021 được tiến hành trực tuyến vào ngày 21 tháng 7 năm 2021. Cuộc họp được tổ chức dựa trên Kế hoạch Hoạt động Tích hợp SEAMEO (SIOP) Worskhop lần thứ 9 vào ngày 22 tháng 7 Năm 2021.

SEAMEO CDM là nơi các Giám đốc Trung tâm và Cán bộ Cấp cao của 26 Trung tâm/Mạng lưới Khu vực SEAMEO chia sẻ và thảo luận về các chương trình phát triển khu vực và kế hoạch làm việc để cải thiện giáo dục, khoa học và văn hóa cho khu vực Đông Nam Á. Cuộc họp cũng là nơi mở rộng các chương trình phát triển với các đối tác mới và củng cố các mối quan hệ đối tác hiện có.

SEAMEO CDM 2021 có sự tham gia của khoảng 220 người, bao gồm Giám đốc Trung tâm và Cán bộ cấp cao từ 26 Trung tâm/Mạng lưới khu vực SEAMEO, một Quốc gia thành viên liên kết, một Thành viên liên kết và 21 tổ chức đối tác là các cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức chính phủ, cơ quan phát triển, các trường đại học và doanh nghiệp.

Tổng cộng có 32 bộ tài liệu, 12 bài từ Ban thư ký SEAMEO và 20 bài từ các Trung tâm/Mạng lưới SEAMEO, đã được trình bày thông qua trưng cầu dân ý. Các tài liệu làm việc nổi bật của Ban thư ký SEAMEO như Báo cáo về Hỗ trợ Giáo dục dễ tiếp cận và phản ứng nhanh trước đại dịch COVID-19 của SEAMEO (SEAMEO CARES), Hợp tác SEAMEO-UNESCO-GPE: Khóa học Trực tuyến dành cho Giáo viên dạy học sinh khuyết tật, và Các Chương trình Hợp tác giữa các Trung tâm SEAMEO.

Tài liệu làm việc của các Trung tâm Khu vực SEAMEO bao gồm các lĩnh vực phát triển khác nhau như Giáo dục Ngôn ngữ; TVET; Giáo dục Lịch sử; Khoa học, Toán học và Giáo dục STEM; Giáo dục chăm sóc trẻ em và nuôi dạy con cái; Kiến trúc Bảo tàng; Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục; Giáo dục thể chất; Giáo dục người lớn; Giáo dục đại học; Giải thưởng Sáng tạo Giáo dục; Phát triển Giáo dục Cộng đồng; Đổi mới Nông nghiệp và Nông thôn; Cuộc thi Bán hàng Đông Nam Á; và Kinh tế đầy đủ và Bền vững.

Một trong những điểm nổi bật của CDM năm 2021 là phần chia sẻ của các Đối tác chính về chủ đề ‘Hình dung lại tương lai’, được trình bày bởi Văn phòng Giáo dục Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của UNESCO, UNICEF EAPRO, Lực lượng Đặc nhiệm Quốc tế về Giáo viên cho Giáo dục 2030, Ban Thư ký ASEAN, và Viện Xúc tiến Giảng dạy Khoa học và Công nghệ (Thái Lan).

Sau phần chia sẻ là phiên họp về Thị trường/Networking với 21 đối tác trình bày các chương trình và sự hợp tác được đề xuất cho các Trung tâm Khu vực của SEAMEO. 26 Trung tâm/Mạng lưới SEAMEO được khuyến khích tích cực thảo luận và khám phá các chương trình hợp tác với các tổ chức đối tác được mời thông qua 21 phòng họp trực tuyến. Chi tiết về cuộc thảo luận và sự hợp tác trong tương lai giữa các Đơn vị SEAMEO và các đối tác được trình bày sau Phiên chia sẻ/kết nối.

Vào ngày 22 tháng 7 năm 2021, Hội thảo về Kế hoạch Hoạt động Tích hợp SEAMEO (SIOP) lần thứ 9 được tiến hành với các Nhóm nghiên cứu Khu vực của SEAMEO để thảo luận và hoàn thiện Kế hoạch Hoạt động Tích hợp của SEAMEO cho giai đoạn 2021 – 2022 đến 2025 – 2026, phù hợp với Kế hoạch Chiến lược của SEAMEO 2021 – 2030.

SEAMEO CDM tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2022.

 

Related Posts