Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chuyến công tác của Ban Giám đốc SEAMEO CELLL tại Nhật Bản

Share

Ông Lê Huy Lâm, Giám đốc Trung tâm SEAMEO CELLL và bà Vũ Lan Chi, Phó Giám đốc Trung tâm, đã có chuyến công tác đến Nhật Bản theo lời mời từ trường Đại học Tsukuba, thông qua CRICED (Trung tâm Nghiên cứu về Hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực phát triển giáo dục thuộc trường Đại học Tsukuba) ​từ ngày 14 đến ngày 18 tháng Ba năm 2016

Chủ trì tiếp đoàn tại văn phòng CRICED có GSTS Mariko Sato, Giám đốc CRICED, GSTS.Teuchi Akitoshi, Chủ nhiệm Chương trình đào tạo tiến sỹ giáo dục, GSTS Isoda Masami, CRICED.  Tại đây PGĐ Vũ Lan Chi đã thuyết trình về SEAMEO CELLL với sứ mạng thúc đẩy HTSĐ trong các nước ASEAN và GĐ Lê Huy Lâm đã thuyết trình về Trung tâm Học tập Cộng đồng Việt Nam: Quá trình phát triển và các thách thức trước một cử tọa hẹp bao gồm các giáo sư và sinh viên có quan tâm đến đề tài..

Tiếp theo chương trình làm việc, đoàn đã được Giáo sư Teuchi Akitoshi, Đại học Tsukuba, và Giáo sư Kazuaki Tani, Đại học Quốc tế học Tokyo, hướng dẫn thực hiện chuyến tham quan nghiên cứu đến Thư viện Cộng đồng Musashino Place, Kominkan Honda Kokubunji và Trung tâm cộng đồng Musashino Honcho. Tại những nơi này, đoàn tiến hành tham quan hoạt động thực địa của các cơ sở trên và gặp gỡ với các ban điều hành để trao đổi thông tin.

Nhân chuyến làm việc này Đại học Tsukuba đã thông báo cấp học bổng cho hai cán bộ của Trung tâm SEAMEO CELLL đến làm việc và nghiên cứu tại trường trong thời hạn hai tháng cho mỗi người, bắt đầu từ tháng 11/2016.

Related Posts