Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SEAMEO CELLL tham dự Tập huấn đánh giá chương trình-2015

Share

SEAMEO CELLL tham dự tập huấn “Đánh giá chương trình” do SEAMEO tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 30/11 đến 04/12/2015. Chương trình tập huấn được thực hiện trong bối cảnh SEAMEO đang thúc đẩy việc xây dựng năng lực đánh giá cho đội ngũ cán bộ của tổ chức, một trong những năng lực có tầm quan trọng lớn đối với SEAMEO dưới vai trò là một tổ chức về phát triển khu vực. Đây cũng là một chương trình thuộc sáng kiến SEAMEO về hoạt động xây dựng năng lực liên tục và bền vững. Tham dự tập huấn có 38 đại biểu từ 21 trung tâm khu vực của SEAMEO.

Trong các ngày tập huấn, với sự hỗ trợ của các chuyên gia, các đại biểu đã có cơ hội thảo luận những nguyên tắc, tiêu chuẩn, và khái niệm về đánh giá chương trình và đánh giá tác động của việc đào tạo. Đồng thời, đại biểu cũng sử dụng chính các dự án và chương trình sẵn có của trung tâm mình để thực hành các kỹ thuật đánh giá. Qua mười bài giảng của chuyên gia và ba phiên trình bày bài thực hành, các đại biểu đã nắm rõ hơn về các công cụ, kỹ thuật, và các bước trong quá trình đánh giá một dự án.

Sản phẩm cuối cùng của chương trình tập huấn là một bản đề xuất đánh giá dự án mà các đại biểu có thể đưa vào thực hiện tại trung tâm của mình.

Related Posts