Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SEAMEO CELLL tham dự Hội thảo khu vực về Khái niệm kỹ năng mềm trong giáo dục không chính quy

Share

Từ 12 đến 15/10/2015, SEAMEO CELLL tham dự hội thảo khu vực về “Sử dụng Khái niệm Kỹ năng mềm trong Giáo dục Không Chính quy” tại Vientiane, CHDCND Lào, do PRIA (Society for Participatory Research in Asia) và DVV International phối hợp tổ chức. Hội thảo diễn ra tại Trung tâm Phát triển Giáo dục Không Chính quy (NFEDC), và thành phần tham dự gồm 30 đại biểu từ DVV International, NFEDC, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào, NGO Education Partnership và SEAMEO CELLL.

Ông Kaustuv Bandyopadhyay, Giám đốc PRIA, diễn giả chính của hội thảo

Qua nhiều hoạt động khác nhau, từ bài giảng, bài tập tự đánh giá đến các hoạt động tương tác, hai chuyên gia từ PRIA đã giúp các đại biểu hiểu hơn về kỹ năng mềm và có cơ hội để khám phá và phát triển bản thân. Những nội dung chính của hội thảo bao gồm vai trò của sự hiểu biết về bản thân trong việc phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thương lượng, kỹ năng ra quyết định, và kỹ năng làm việc nhóm. Cũng tại hội thảo, đại diện từ các nước Lào, Campuchia và Việt Nam đã trình bày tham luận của mình về sự cần thiết của kỹ năng mềm ở cấp độ quốc gia, khu vực và thế giới, cũng như thực tiễn dạy và học kỹ năng mềm trong giáo dục không chính quy ở ba nước.

Cuối hội thảo, các đại biểu ghi nhận rằng đã nắm được các khái niệm và kỹ năng của kỹ năng mềm, đồng thời tham gia đóng góp ý tưởng về các dự án tích hợp kỹ năng mềm vào giáo dục không chính quy cho quốc gia và khu vực.

Related Posts