Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SEAMEO CELLL họp Hội đồng Quản trị lần thứ nhất

Share

Cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ nhất của Trung tâm Khu vực về Học tập Suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam đã diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2015 tại trụ sở Trung tâm, Tp. Hồ Chí Minh.
Picture
Hội đồng Quản trị (HĐQT) là hội đồng có chức năng quản lý và hoạch định chính sách của mỗi trung tâm khu vực SEAMEO. Cuộc họp HĐQT được tổ chức mỗi năm một lần, thường vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 10. Thành viên HĐQT là đại diện được bổ nhiệm bởi Bộ Giáo dục hoặc các Bộ liên quan từ các nước thành viên.

Cuộc họp HĐQT đầu tiên đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử SEAMEO CELLL – quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm chính thức được thông qua, các chính sách của Trung tâm được thiết lập, và các chương trình cũng như ngân sách được chấp thuận bởi HĐQT.

Đại biểu tham dự cuộc họp gồm có tám trong số tất cả các Thành viên HĐQT, khách mời, Ban Giám đốc và nhân viên SEAMEO CELLL, và một đại diện từ Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Thành viên HĐQT từ Indonesia được bầu làm Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT từ Philippines làm Phó Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT từ Singapore làm Trưởng ban Thư ký cuộc họp.

Cuộc họp HĐQT lần thứ 2 của Trung tâm sẽ được tổ chức vào nửa đầu tháng 9 năm 2016.

Năm phiên họp diễn ra thành công tốt đẹp và thu được nhiều ý kiến đóng góp từ các Thành viên HĐQT, đặc biệt là đề xuất thành lập một phòng chuyên phụ trách các hoạt động gây quỹ cho Trung tâm. HĐQT còn đặc biệt lưu ý về vai trò trung tâm của SEAMEO CELLL trong việc phát triển Học tập Suốt đời và điều phối sự hợp tác giữa các chính phủ trong lĩnh vực này.

TS. Gatot Hari Priowirjanto, Giám đốc Ban Thư ký SEAMEO
Related Posts