Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

GS-TS Akitoshi Teuchi, Trường Đại học Tsukuba – Nhật Bản đến thăm và làm việc với SEAMEO CELLL

Share

Ngày 26/2/2014 GS.TS. Akitoshi Teuchi thuộc khoa Khoa học Nhân văn, đại học Tsukuba (Nhật Bản) – một thành viên liên kết của tổ chức SEAMEO – đã đến thăm và làm việc với TT SEAMEO CELLL. GS.TS. Akitoshi Teuchi là người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực giáo dục người lớn và học tập suốt đời. Giáo sư đã chia sẻ với cán bộ chủ chốt của trung tâm về hoạt động của các Kominkan – mô hình về giáo dục người lớn được đánh giá rất hiệu quả của Nhật. Hai bên cùng chia sẻ thông tin về hoạt động của cơ sở và trao đổi những cơ hội hợp tác trong tương lai.
Tham dự buổi tiếp Giáo sư Tiến sĩ Akitoshi Teuchi có Ban giám đốc, trưởng phòng Nghiên cứu – Đào tạo và Hợp tác Quốc tế.

Related Posts