Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Phó Giám đốc SEAMEO CELLL tham gia tọa đàm “ Tiếng Anh trong hội nhập quốc tế” trên kênh truyền hình FBNC

Share

Nhận được lời mời của Kênh HTV9, Trung tâm đã cử Bà Vũ Lan Chi tham gia tọa đàm tại Talkshow chính luận “45 phút” trên kênh truyền hình FBNC của HTV9 cùng Thầy Trần Đình Nguyễn Lữ chuyên viên Tiếng Anh Sở Giáo dục và Đào tạo và Nhà báo Trần Ngọc Châu. Buổi tọa đàm tập trung vào hai nội dung chính là thực trạng về việc dạy Tiếng Anh ở bậc tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh, kết quả đạt được và vai trò của Tiếng Anh trong hội nhập quốc tế, cụ thể hơn chương trình đã cùng thảo luận về nhu cầu thực tế về tiếng Anh trong quá trình phát triển và toàn cầu hóa kinh tế tại Việt Nam.

Related Posts