Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: PHÒNG HỌC TẦNG 2 VÀ PHÒNG HỌC TẦNG 3, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 600M2

    Ghi chú: Thông báo công khai Lần đăng: Lần 1 Ngày đăng công khai: 10:35 01/12/2022 THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN Tên người có tài sản: SEAMEO CELLL Địa chỉ: 33C Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé   THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp […]

Read More

SEAMEO CELLL với Trường Đại học Đà Lạt – Hợp tác phát triển Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill

  Vào chiều ngày 28/9/2022, Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) đã đến thăm, làm việc và ký kết Thỏa thuận Hợp tác với Trường Đại học Đà Lạt. Trường Đại học Đà Lạt với 45 năm đổi mới và phát triển, Trường Đại học […]

Read More

2nd SEAMEO YOUTH ACTION (SEAYA) CONTEST ON VUCA WORLD

    To celebrate the 57th Anniversary of SEAMEO, we would like to hear from our Southeast Asian Youth aged 15-23 years old. “How will our youth thrive in a VUCA World?” VUCA stands for Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity Share your thoughts, ideas, and solutions through 3 to 5-minute video clip of VLOG or STORYTELLING or SONG & DANCE You […]

Read More