Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hội thảo quốc tế “Giáo dục chất lượng cao và học tập suốt đời cho mọi người” và “Kết nối các trường đại học trong lĩnh vực học tập suốt đời”

Share

Vang Vien, CHDCND Lào

Trong khuôn khổ các nỗ lực hợp tác và phát triển giáo dục không chính quy / học tập suốt đời tại CHDCND Lào, dvv-international phối hợp với Bộ Giáo dục và Thể thao CHDCND Lào đã tổ chức Hội thảo quốc tế về “ Giáo dục chất lượng cao và Học tập suốt đời cho mọi người” tại Vang Vien, tỉnh Vientiane, Lào trong hai ngày 10 và 11/3/2014.

Trong khuôn khổ các nỗ lực hợp tác và phát triển giáo dục không chính quy / học tập suốt đời tại CHDCND Lào, dvv-international phối hợp với Bộ Giáo dục và Thể thao CHDCND Lào đã tổ chức Hội thảo quốc tế về “ Giáo dục chất lượng cao và Học tập suốt đời cho mọi người” tại Vang Vien, tỉnh Vientiane, Lào trong hai ngày 10 và 11/3/2014.

Từ trái sang phải: GSTS. Kim Shinil, nguyên Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn quốc; ngài Lytou Bupao, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao CHDCND Lào và GSTS.Heribert Hinzen, Giám đốc khu vực dvv-international
Từ trái sang phải: Bà Cecilia V. Soriano, ASPBAE; Ông Lê Huy Lâm, Giám đốc SEAMEO CELLL; GSTS Chris Duke, Giáo sư danh dự RMIT và CR&DALL.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao CHDCND Lào, ngài Lytou Buapao, cùng GSTS Kim Shinil, nguyên Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn quốc và GSTS Heribert Hinzen, Giám đốc khu vực của dvv-international đồng chủ trì hội thảo. Ngoài các tham luận của các vụ Giáo dục Không Chính quy, vụ Kế hoạch, vụ Hợp tác quốc tế, vụ Giáo dục dạy nghề, vụ Giáo dục mầm non và Tiểu học và một số trung tâm giáo dục không chính quy cấp tỉnh của Lào, các đại biểu quốc tế cũng đã chia sẻ các kinh nghiệm về hệ thống giáo dục không chính quy và chính sách phát triển HTSĐ của các nước trong khu vực.

Ngay sau hội thảo nói trên là hội thảo quốc tế về “Kết nối các trường đại học trong lĩnh vực HTSĐ” nhằm thiết lập các mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo giáo viên tham gia giáo dục cho người lớn, đặc biệt là giữa các trường đại học trong khu vực, diễn ra trong hai ngày 13 và 14/3.

Related Posts