Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Share

 

  1. Thuyết giảng tại chuỗi tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lí TTHTCĐ do Vụ Giaos Giáo dục thường xuyên – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức tại TP HCM và Hà Nội.
  2. Hoàn thành giai đoạn 2 của dự án “Hướng tới một chương trình nghị sự về học tập suốt đời ở các quốc gia Đông Nam Á” với kết qủa là “Tuyển tập các thực tiễn tốt về học tập suốt đời ở các quốc gia Đông Nam Á”, cùng bộ đồ hoạ thông tin (infographic), và diễn đàn chính sách học tập suốt đời tổ chức tại Cambodia, Lào, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.
  3. Biên soạn và phát hành bộ tài liệu hỗ trợ giáo viên đi kèm giáo trình tập huấn Ứng dụng kỹ năng mềm trong giáo dục không chính quy (Using soft skills for Non-formal Education) do PRIA biên soạn. Bộ tài liệu hỗ trợ bao gồm giáo án chi tiết, slide trình bày ppt, bảng chú giải thuật ngữ, và tài liệu đọc thêm
  4. Viết bài “In Search of Adult Learning and Education Development – Recycle, reuse and reduce” cùng TS. Walter Baeten đăng tạp chí International Perspectives in Adult Education (IPE) của DVV International
  5. Tham gia góp ý tại cuộc họp lấy ý kiến về Bộ Tiêu chí đánh giá “Đơn vị học tập” cho các cơ quan Bộ, cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT, và Trung ương Hội Khuyến học tổ chức.