Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Share

 

  1. Nghiên cứu “Volkshochschulen – mô hình trung tâm giáo dục người lớn của Đức” 
  2. Đồng tác giả với G.S. Heribert Hinzen, GS. Chris Duke, Chris Duke, Heribert Hinzen, Angela Owusu-Boampong, viết bài “Trung tâm học tập cộng đồng cho giáo dục người lớn: Phát triển trong cộng đồng và bởi cộng đồng” đăng tạp chí chuyên ngành International Review of Education, số đặc biệt năm 2022 cho Hội nghị quốc tế về giáo dục người lớn.
  3. Tổ chức hội thảo tập huấn trực tuyến “Một số phương pháp thu hút sự tham gia tích cực của học viên người lớn trong lớp học trực tuyến” với sự tham gia của diễn giả từ Việt Nam, Campuchia và Đức, và người tham dự từ các quốc gia Đông Nam Á.
  4. Biên soạn “Chương trình Đào tạo Lãnh đạo các Trung tâm Giáo dục người lớn” do DVV International tài trợ. Tài liệu đã được xuất bản tháng 5 năm 2022.