Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Share

 

  1. Tổ chức tập huấn Kỹ năng xây dựng chương trình TTHTCĐ: Tập huấn cho 60 cán bộ lãnh đạo và cán bộ chương trình thuộc các TTHTSĐ, Phòng Giáo dục, Sở GDĐT các tỉnh Đồng Nai, Hòa Bình, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Dương, Long An và TP. Hồ Chí Minh. Đây là một hoạt động nối tiếp trong chuỗi tập huấn nâng cao năng lực cán bộ TTHTCĐ, bắt đầu bằng hội thảo KOMIKAN – Mô hình TTHTCĐ thành công của Nhật Bản và bài học kinh nghiệm năm 2014.
  2. Tổ chức tập huấn Phát triển kĩ năng lãnh đạo cơ bản: Khóa tập huấn do SEAMEO CELLL kết hợp với APSBAE tổ chức dành cho người trẻ tuổi, nhằm mục đích tăng cường năng lực lãnh đạo cho các cán bộ tổ chức thành viên của APSBAE tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nâng cao sự hiểu biết về các lĩnh vực liên quan đến tiến trình phát triển giáo dục mới. Tập huấn quy tụ được 42 đại biểu từ 20 quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương.