Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đại Học Kiên Giang và Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của Seameo tại Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác phát triển giáo dục hội nhập

  Trường Đại học Kiên Giang và Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của Seameo tại Việt Nam (Seameo Celll) vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác các hoạt động phát triển, giáo dục hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế. Tham dự lễ ký kết, có TS. Lê […]

Read More