Đại Học Kiên Giang và Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của Seameo tại Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác phát triển giáo dục hội nhập

  Trường Đại học Kiên Giang và Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của Seameo tại Việt Nam (Seameo Celll) vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác các hoạt động phát triển, giáo dục hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế. Tham dự lễ ký kết, có TS. Lê […]

Read More

SEAMEO CELLL Ký kết hợp tác với Trường Đại học Hồng Đức để phát triển các lĩnh vực giáo dục.

  Vào ngày 29/6, trong chuỗi hoạt động giáo dục kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm diễn ra ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2022, Trung tâm Khu vực về Học tập Suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Hồng Đức […]

Read More