Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương trình Đào tạo Cambridge English Empower và Đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill cho giảng viên các Trường Đại học, Cao đẳng tháng 8 năm 2022

  Vào sáng ngày 12/8/2022, Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của Tổ chức SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) Khai giảng khóa học tập huấn cho Giảng viên các Trường Đại học và Trường Cao đẳng nhằm nâng cao phương pháp, kỹ thuật trong giảng dạy Chương trình Đào tạo CAMBRIDGE […]

Read More

Thoả thuận Hợp tác 3 Bên giữa Trung tâm SEAMEO CELLL & Công ty REAP-HEVOBOOKS với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Vào buổi sáng ngày 16 tháng 7 năm 2022, Trung tâm SEAMEO CELLL và Công ty REAP-HEVOBOOKS – Đại diện Ủy quyền duy nhất của Cambridge đối với chương trình tiếng Anh “Chuẩn Đào tạo và Khảo thí tiếng Anh Cambridge”, đã đến thăm và thảo luận, ký kết hợp tác với Trường Đại học […]

Read More