Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: PHÒNG HỌC TẦNG 2 VÀ PHÒNG HỌC TẦNG 3, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 600M2

    Ghi chú: Thông báo công khai Lần đăng: Lần 1 Ngày đăng công khai: 10:35 01/12/2022 THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN Tên người có tài sản: SEAMEO CELLL Địa chỉ: 33C Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé   THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp […]

Read More