Generic selectors
Tìm từ chính xác
Tìm tiêu đề
Tìm nội dung
Post Type Selectors

Hợp tác Phát triển chất lượng giáo dục, hội nhập quốc tế Giữa SEAMEO CELLL – VN247.REAP-Hevobooks – Trường Đại học Huế

    Vào chiều ngày 07/9/2022, Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) cùng Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Nghiên cứu ứng dụng và Thực nghiệm công nghệ REAP (VN247. REAP-Hevobooks) đã đến thăm, làm việc và ký kết Thỏa thuận Hợp tác với […]

Read More

Hợp tác Hội nhập quốc tế – Nâng cao Chất lượng giáo dục giữa Trung tâm SEAMEO CELLL, Công ty VN247.REAP-Hevobooks với Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

    Vào sáng ngày 07/9/2022, Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) cùng Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Nghiên cứu ứng dụng và Thực nghiệm công nghệ REAP (VN247. REAP-Hevobooks) đã đến thăm, làm việc và ký kết Thỏa thuận Hợp tác với […]

Read More