Generic selectors
Tìm từ chính xác
Tìm tiêu đề
Tìm nội dung
Post Type Selectors

Chương trình Đào tạo Cambridge English Empower và Đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill cho giảng viên các Trường Đại học, Cao đẳng tháng 8 năm 2022

  Vào sáng ngày 12/8/2022, Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của Tổ chức SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) Khai giảng khóa học tập huấn cho Giảng viên các Trường Đại học và Trường Cao đẳng nhằm nâng cao phương pháp, kỹ thuật trong giảng dạy Chương trình Đào tạo CAMBRIDGE […]

Read More