Trao đổi & Làm việc – Chương trình Hợp tác quốc tế – Phát triển SEAMEO CELLL trong 5 năm tới

  Sáng ngày 05 tháng 8, 2022, Thứ Trưởng Nguyễn Văn Phúc có buổi làm việc với TS Ethel Agnes Pascua Valenzula, Giám Đốc Ban Thư Ký SEAMEO tại Bộ Giáo dục và Đào tạo để bàn bạc những giải pháp phát triển Trung tâm khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại […]

Read More