Hợp tác Chiến lược Đào tạo – Khảo thí Tiếng Anh Cambridge Giữa SEAMEO CELLL & Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp

  Vào sáng ngày 01/8/2022, Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời SEAMEO CELLL và Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược đào tạo – khảo thí Tiếng Anh Cambridge. Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp được thành lập vào năm 1960,  đóng trên […]

Read More

Hội nghị Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Hùng Vương với Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của Tổ chức SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL)

  Sáng nay, ngày 01/8/2022, tại Trường Đại học Hùng Vương đã diễn ra Hội nghị Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Hùng Vương với Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) nhằm xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác song […]

Read More