Thoả thuận Hợp tác 3 Bên giữa Trung tâm SEAMEO CELLL & Công ty REAP-HEVOBOOKS với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Vào buổi sáng ngày 16 tháng 7 năm 2022, Trung tâm SEAMEO CELLL và Công ty REAP-HEVOBOOKS – Đại diện Ủy quyền duy nhất của Cambridge đối với chương trình tiếng Anh “Chuẩn Đào tạo và Khảo thí tiếng Anh Cambridge”, đã đến thăm và thảo luận, ký kết hợp tác với Trường Đại học […]

Read More