Tập huấn “Đào tạo hướng dẫn viên Kỹ năng mềm trong giáo dục không chính qui”

Ngày 22-27 tháng 2, 2016 một đoàn gồm 5 thành viên thuộc trung tâm SEAMEO CELLL, Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT), phòng Giáo dục thường xuyên Sở GD&ĐT TP.HCM và tỉnh Đồng Nai đã tham dự chương trình tập huấn “Đào tạo hướng dẫn viên về Kỹ năng mềm trong giáo dục không [...]
Read More