Chương trình tập huấn “Phát triển khả năng lãnh đạo cơ bản” (BLDC 2015)

Từ ngày 17-22/11/2015 Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) đăng cai tổ chức  Chương trình tập huấn thường niên “Phát triển khả năng lãnh đạo cơ bản” (BLDC) của Hiệp hội Giáo dục Cơ bản và Giáo dục cho Người lớn Châu  Á - Thái [...]
Read More