SEAMEO CELLL tham dự Hội thảo khu vực về Khái niệm kỹ năng mềm trong giáo dục không chính quy

Từ 12 đến 15/10/2015, SEAMEO CELLL tham dự hội thảo khu vực về “Sử dụng Khái niệm Kỹ năng mềm trong Giáo dục Không Chính quy” tại Vientiane, CHDCND Lào, do PRIA (Society for Participatory Research in Asia) và DVV International phối hợp tổ chức. Hội thảo diễn ra tại Trung tâm Phát triển Giáo [...]
Read More