GS-TS Akitoshi Teuchi, Trường Đại học Tsukuba – Nhật Bản đến thăm và làm việc với SEAMEO CELLL

Ngày 26/2/2014 GS.TS. Akitoshi Teuchi thuộc khoa Khoa học Nhân văn, đại học Tsukuba (Nhật Bản) – một thành viên liên kết của tổ chức SEAMEO - đã đến thăm và làm việc với TT SEAMEO CELLL. GS.TS. Akitoshi Teuchi là người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực giáo dục người lớn và học [...]
Read More