Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SEAMEO’s latest news

SEAMEO CELLL Director Attends International Conference on Learning cities in Beijing China

From 21 to 23 October, over 500 representatives, who are mayors, city officials, and experts from over 100 countries, attended the International Conference on Learning Cities in Beijing, China to discuss ways to help cities meet the various learning needs of their citizens. The conference was jointly held by UNESCO,

Study trip adult education Germany

Chương trình có sự tham gia của các thành viên đến từ các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đến từ Ấn Độ, Campuchia, Lào, Việt Nam và Ethiopia. Chuyến học tập thiết kế cho đoàn đến tìm hiểu hệ thống giáo dục người lớn của Đức ở