Học tập suốt đời ở châu Á:Thách thức kinh tế xã hội và xu hướng
của các chế độ học tập suốt đời

Patcharawalai Wongboonsin 1/18/2016[vc_column width="1/2"]Bài nghiên cứu này nhằm xác định các nền kinh tế-xã hội và xu hướng hiện tại của chế độ học tập suốt đời ở châu Á, dựa trên các nghiên cứu được lưu trữ và nhìn từ góc độ quan điểm của các chính sách, biện pháp và hợp tác khu [...]
Read More