Học tập suốt đời ở châu Á:Thách thức kinh tế xã hội và xu hướng
của các chế độ học tập suốt đời

  • Version
  • Download 5
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 19/01/2016
  • Last Updated 10/04/2022

Patcharawalai Wongboonsin

1/18/2016

Bài nghiên cứu này nhằm xác định các nền kinh tế-xã hội và xu hướng hiện tại của chế độ học tập suốt đời ở châu Á, dựa trên các nghiên cứu được lưu trữ và nhìn từ góc độ quan điểm của các chính sách, biện pháp và hợp tác khu vực ở châu Á. Kết quả nghiên cứu cho thấy học tập suốt đời đã trở thành một yếu tố quan trọng trong chương trình chính sách ở cả hai khu vực tư nhân và nhà nước tại châu Á để đối mặt với những thách thức kinh tế và nhân khẩu học của thế kỷ 21. Nghiên cứu này cũng xác nhận rằng có một sự thay đổi dần dần từ chính sách thị trường lao động sang hướng chính sách học tập suốt đời ở châu Á. Tuy nhiên, các nước châu Á đang ở các giai đoạn khác nhau của tiến trình cải cách chính sách để đảm bảo cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người. ​

​Trong khi học tập suốt đời được ghi trong hiến pháp của nhiều nước châu Á, thì một số nước khác trước mắt chỉ nhắm đến mục tiêu phục vụ một số thành phần nhất định của lực lượng lao động. Tham gia học tập và đào tạo suốt đời vẫn chưa được khuyến khích nhiều hơn trong nhóm dân số lớn tuổi,ở những người có học vấn thấp, và có tay nghề thấp, những người lao động được trả lương thấp và lao động nữ. Cùng với việc chính phủ đã khẳng định lại vai trò của mình thông qua các biện pháp chính sách, cơ sở hạ tầng mang tính thể chế và các chương trình hỗ trợ, hợp tác và đầu tư nhiều hơn vào khu vực tư nhân trong học tập suốt đời và chương trình đào tạo cũng đã trở thành xu hướng quan trọng ở châu Á.


FileAction
345835656-lifelong-learning-in-asiaViewDownload

Download